Kredyt hipoteczny

Powiększ swoja przestrzeń życiową

 

Zapytaj o kredyt z niską mażą – już od 1,10%

Spoób spłaty kredytu

Sposób spłaty rat kredytu:
  • w ratach malejących – pierwsze raty kredytu są najwyższe, jednak ich wysokość maleje w trakcie spłaty kredytu
  • w ratach równych – wysokość raty będzie taka sama przez cały okres kredytowania (jeśli nie zmieni się oprocentowanie)
  • w przypadku kredytów przeznaczonych na budowę, w trakcie jej trwania płacisz jedynie odsetki od wypłaconych transz
  • w przypadku kredytów indeksowanych do walut obcych kredyt jest spłacany po kursie sprzedaży GE Money Banku z dnia spłaty
  • wakacje kredytowe – raz w roku dajemy Ci możliwość miesięcznej przerwy w spłacie rat kredytu bez naliczania odsetek za zwłokę.