Kredyt hipoteczny

Powiększ swoja przestrzeń życiową

 

Zapytaj o kredyt z niską mażą – już od 1,10%

Zabezpieczenie Kredytu

Docelowe zabezpieczenie kredytu:

  • Prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku do księgi wieczystej nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki, kredyt jest ubezpieczony na wypadek braku możliwości uzyskania tego wpisu.
  • Cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.
  • W momencie składania wniosku o kredyt hipoteczny nieruchomość nie musi mieć jeszcze założonej księgi wieczystej, ale nie może być przeszkód prawnych do jej założenia.

Kredyt może być zabezpieczony na jednej lub kilku nieruchomościach należących do Ciebie, Twoich bliskich lub osób trzecich.

Zabezpieczenie przejściowe – do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki banku do księgi wieczystej kredyt jest ubezpieczony na wypadek braku możliwości uzyskania tego wpisu. 

Rodzaj zabezpieczenia w okresie przejściowym zależy od konkretnego banku i indywidualnej sytuacji Kredytobiorcy.