Kredyt hipoteczny

Powiększ swoja przestrzeń życiową

 

Zapytaj o kredyt z niską mażą – już od 1,10%

Wysokość kredytu

Maksymalna kwota kredytu, o jaki możesz się ubiegać zależy między innymi od wysokości Twoich dochodów, źródeł ich uzyskiwania, celu kredytu oraz wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

 • Cele mieszkaniowe – do 100%* wartości nieruchomości.
 • Spłata zobowiązań finansowych – możesz otrzymać kredyt w wysokości do 65% wartości domu lub mieszkania będącego zabezpieczeniem spłaty kredytu. Jeśli w ramach kredytu spłacasz także kredyt mieszkaniowy lub chcesz sfinansować inne cele mieszkaniowe możesz otrzymać kredyt do 95%* wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu.
 • Środki na dowolny cel – oferujemy kredyt w wysokości do 50% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

 

  * Jeśli nie dysponujesz 20% wkładem własnym w inwestycję, możesz skorzystać z ubezpieczenia wkładu własnego. Dzięki tej opcji uzyskasz kredyt w wysokości nawet do 100% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

  Ubezpieczenie wkładu własnego to ubezpieczenie różnicy między wymaganym przez Bank minimalnym wkładem własnym, a wkładem własnym rzeczywiście wniesionym przez Klienta. Składka ubezpieczeniowa wynosi od 0% do 3,6% od tej różnicy i jest płacona jednorazowo za okres trzech lat. Ubezpieczenie wkładu własnego dotyczy takich kredytów, których w standardzie minimalny wkład własny wynosi 20%, a kwota przeznaczona na cele konsumpcyjne nie przekracza 50% wartości całego kredytu.

  Minimalna kwota kredytu wynosi 24 000 złotych polskich lub równowartość tej kwoty w innej walucie kredytu (frank szwajcarski, euro, dolar amerykański).

  Jeśli w trakcie spłaty kredytu okaże się, że potrzebujesz dodatkowych środków, a Twoja sytuacja finansowa będzie na to pozwalała, możesz zawnioskować o powiększenie kwoty kredytu. Podwyższenie kwoty kredytu nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.