Waluta, oprocentowanie i okres kredytowania

Waluta

Udzielamy atrakcyjnie oprocentowanych kredytów w kilku walutach:

 • frank szwajcarski (CHF)
 • dolar amerykański (USD)
 • euro (EUR)
 • polski złoty (PLN)

Możesz wybrać walutę najkorzystniejszą dla Ciebie, a także zmienić ją w trakcie trwania umowy kredytowej. Bank nie pobiera opłaty za zmianę waluty.

Oprocentowanie kredytu


Oprocentowanie zależy od kilku czynników, między innymi od:
 • waluty kredytu,
 • wysokości wkładu własnego oraz
 • celu, na jaki kredyt jest przeznaczony.

W naszej ofercie wszieystkie kredyty hipoteczne (indeksowane do walutach obcych jak i kredyty w złotówkach) są oprocentowane zmienną stopą procentową.

Na oprocentowanie zmienne składa się:

 • marża banku – stała przez cały okres kredytowania (chyba że warunki oferty promocyjnej stanowią inaczej), ustalana przez bank
 • indeks – będący średnią arytmetyczną stawek WIBOR (3M), LIBOR (3M) lub EURIOBOR (3M) dla poprzedniego kwartału, w zależności od wybranej waluty. Jest to część zmienna oprocentowania.

Okres kredytowania

 • dla kredytów indeksowanych do walut obcych CHF, USD i EUR wynosi 30 lat,
 • dla kredytów złotowych – nawet do 40 lat,
 • w przypadku kredytów przeznaczonych na sfinansowanie budowy domu lub mieszkania, okres spłaty kredytu wydłużamy o dodatkowe 2 lata na czas dokończenia budowy.